POLECANE PRODUKTY FIRMY

Folia termokurczliwa – Kompostowalna - taśmy, rękawy, półrękawy

 • Folia termokurczliwa charakteryzuje się szczególnymi właściwościami, m.in. dużą wytrzymałością mechaniczną, kurczliwością i przeźroczystością. Jest zgrzewalna co pozwala za szczelne opakowanie i zamknięcie produktu. Stosowana jest niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, m.in.: w przemyśle przetwórczym, chemicznym, spożywczym, lekkim farmaceutycznym, kosmetycznym, budownictwie, logistyce…
 • Folia termokurczliwa stosowana jest także w przemyśle budowlanym, do zabezpieczania materiałów takich jak: cement, wapno, kostka brukowa, pustaki, cegła. Materiały budowlane ze względu na właściwości higroskopijne mogą być dzięki folii termokurczliwej przechowywane na zewnątrz, w różnych warunkach atmosferycznych.
 • Folia termokurczliwa produkowana przez Spółkę Pakpoland. Sp. z o.o. dopuszczona jest do kontaktu z żywnością, dzięki czemu doskonale nadaje się do pakowania różnego rodzaju produktów przesyłowych, jak również jednostkowego pakowania żywności.
 • Możemy na folii termokurczliwej drukować dowolne obrazy lub teksty, m.in.: znaki towarowe, ostrzeżenia, logotypy, piktogramy a także instrukcje użytkowania produktu lub objaśnienia transportowe. Nadruk na folii może stanowić również reklamę marki produktu lub producenta.
 • Posiadamy także możliwość wykonywania mikroperforacji folii umożliwiającej oddychanie zapakowanego towaru.
 • Powyższe cechy determinują wybór opakowania produktów ze względu na walory estetyczne, optyczne, właściwości fizykochemiczne, szybkość, trwałość i koszt pakowania (kanistry, pojemniki, butelki, słoiki, puszki, kartony, inne produkty…).
 • Folia ta jest zgrzewalna i produkowana jako jedno lub wielowarstwowa w postaci taśm, rękawów lub półrękawów. Nasza firma stosuje oryginalne i najlepsze surowce o wysokiej jakości pochodzące głównie z renomowanej firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 • Powyższe względy powodują iż folia termokurczliwa jest obecnie najtańszym i uniwersalnym materiałem opakowaniowym na rynku, zarówno zbiorczym jak również jednostkowym. Można postawić tezę, że folia termokurczliwa ze względu na swoje wymienione właściwości nie ma i długo nie będzie mieć konkurencji i alternatywy, także w kontekście argumentacji dotyczącej ochrony środowiska, zważywszy na wszelkie jej walory ekonomiczne, środowiskowe i użytkowe.
 • Doświadczenie i wiedza pozwalają obecnie na modyfikację folii termokurczliwych, zmieniając jej właściwości w różnych kierunkach. Dzięki temu możemy wykonywać również folie modyfikowane znacznie cieńsze od tradycyjnych, które posiadają lepsze właściwości mechaniczne, dzięki czemu tą samą masą folii można zapakować więcej towarów, a to pozwala na zaoszczędzenie nawet do 30% kosztów opakowania. Przykładowo dotychczas stosowana folia termokurczliwa o grubości 0,07 mm może być zastąpiona folią o grubości 0,05 mm przy zachowaniu dotychczasowych właściwości mechanicznych.
 • Folia termokurczliwa modyfikowana w kierunku obniżenia temperatury zgrzewania i obkurczania istotnie obniża również koszty zużycia energii elektrycznej a także stanowi lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe przy pakowaniu substancji i materiałów łatwopalnych w tunelach obkurczających. Oprócz korzyści ekonomicznych w pakowaniu warto zauważyć pozytywny efekt środowiskowy bowiem w skali globalnej wpływa to na niższy popyt tworzywa na rynku.

Właściwości techniczne: 

 • Szerokość: od 5 cm do 210 cm;
 • grubość: od 0,025 mm do 0,20 mm.
 • Wymagania dodatkowe: kurczliwość: naprężenie zrywające: perforacja: do uzgodnienia z Odbiorcą.
 • Kurczliwość folii może być ustalana z Odbiorcą. Wzdłużna w granicach od 25 – 40% i poprzeczna nie więcej niż 20%.
 • Pakowanie: Folia nawijana jest na tuleję (rolkę, gilzę) o średnicy 76 mm i owijana w folię polietylenową LDPE lub w inny uzgodniony z Odbiorcą sposób. Zbiorczo układana i pakowana jest na paletach.

Folia antystatyczna o właściwościach permanentnych - stretch, opakowaniowa, termokurczliwa, worki, torebki

Folie antystatyczne wykonujemy dla różnych zastosowań, m.in. w przemyśle górniczym, elektronicznym, o oporności powierzchniowej w przedziale od 108Ώ – 1011Ώ.

 • Folie antystatyczne posiadają dobre właściwości antyelektrostatyczne o bardzo małej podatności na ładowanie elektrostatyczne. Dają trwały efekt i doskonale nadają się do produkcji opakowań o specjalnym przeznaczeniu, w tym do pakowania produktów między innymi elektronicznych.
 • Generalnie polietylen i tworzywa są dielektrykami – izolatorami co między innymi powoduje przyciąganie kurzu i niekontrolowane wyładowania elektryczne. Podczas otwierania i układania opakowania przyciągają się powodując utrudnienia w ich konfekcjonowaniu. Nawet niewielkie wyładowanie elektrostatyczne na przedmiocie może mieć poważne konsekwencje dla produkcji i bezpieczeństwa, w zależności od rodzaju i sposobu produkcji, pakowania czy konfekcjonowania.
 • Na foliach antystatycznych nie zbierają się ładunki elektrostatyczne, dlatego też mogą one być stosowane do pakowania bardzo różnych w tym łatwopalnych produktów między innymi elektronicznych, materiałów pirotechnicznych, odpadów z produkcji drewna, rozcieńczalników, farb, lakierów…
 • Folia antystatyczna polietylenowa odporna jest na temperaturę do 160oC
 • Produkowane w naszej firmie antystatyczne folie i wyroby z folii  mogą być stosowane do pakowania produktów spożywczych pod warunkiem uzyskania deklaracji Odbiorcy odnośnie rodzaju i sposobu pakowanego produktu spożywczego.
Folia antystatyczna stretch

Folia antystatyczna stretch służy między innymi do zabezpieczania wszelkiego rodzaju produktów narażonych na ładunki elektryczne, niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

 • Folia ta wyróżnia się wysoką wytrzymałością i dużą rozciągliwością.
 • Stanowi dobre zabezpieczenie ładunku na palecie w czasie transportu, zapewnia również czystość zapakowanego towaru, a także dzięki swej transparentności pozwala na jego łatwą identyfikację.
 • W naszej firmie jako standard oferujemy stretch antystatyczny do owijania w rolkach o:
 • szerokości: 50 cm
 • grubości 25 mikronów, ale możemy wykonać dowolną grubość uzgodnioną z Odbiorcą.
 • Ciężar jednej rolki uzgodniony indywidualnie z Odbiorcą.
 • Zastosowanie tej folii dedykowane jest głównie do do stref zagrożenia wybuchowego i pożarowego, w górnictwie, elektronice, przemyśle samochodowym i wielu innych branżach, w zależności od potrzeb Odbiorcy.
 • Folia ta wyglądem nie różni się od zwykłej folii stretch. Różnice wynikają ze specjalnych właściwości antystatycznych tej folii.

Właściwości folii i opakowań antystatycznych odnośnie oporności powierzchniowej i innych wymagań są indywidualnie ustalane z Odbiorcą.

Zapraszamy do kontaktu i zawsze służymy radą i pomocą.

Folia niepalna

Folia i worki niepalne mogą mieć zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie pożarowe.

Folia niepalna o trwałych właściwościach dedykowana jest m.in. do pakowania mebli, wykładzin, materacy, tapicerki. Meble, wykładziny, materace, wyroby tapicerskie używane m.in. w miejscach zagrożenia pożarowego jak transport, magazyny, hurtownie, łodzie, statki morskie, inne obiekty powinny być zabezpieczane materiałami ognioodpornymi lub o podwyższonej odporności ogniowej.     

Na podstawie wyników badań folia niepalna posiada właściwości niepalne[1]. Wyznaczono kategorię palenia badanej folii uzyskując wskaźnik VTM-0.

 • Właściwości folii niepalnych są indywidualnie ustalane z Odbiorcą.

[1] Badania wykonano wg normy PN-EN ISO 9773:2003, PN-EN ISO 9773:2003/A1:2005.

„Folia górnicza UN – antistat” antystatyczna i trudnopalna dla górnictwa, elektroniki, budownictwa…, do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego

Badania folii produkowanej w firmie Pakpoland Sp. z o.o. zostały przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa, w którym próbki folii podpalano przez okres 3 sekund za pomocą palnika Bunsena o mocy 50 W i mierzono czasy ich palenia oraz żarzenia, obserwując jednocześnie wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi. Na podstawie uzyskanych wyników GIG wskazał, że „Folia górnicza UN – antistat” posiada właściwości niepalne[1] i antystatyczne.

Badane próbki dla czasu żarzenia, oraz czasu płomienia wykazały wyniki zerowe (0), co pozwoliło na wyznaczenie kategorii palenia badanej folii i uzyskanie wskaźnika VTM-0. Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 V-0, jeżeli żadna z pięciu badanych próbek po usunięciu palnika nie wykaże tworzenia się płomienia przez czas dłuższy niż 10 sekund. Rezystancja powierzchniowa [Ώ] (2,99 ±0,25) x 108.

„Folia górnicza UN – antistat” spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną przedstawione w normach: PN EN 1127-2+A2:2010, PN EN 13463-1, dla stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22 klasyfikowanych wg normy: PN EN 1127-1:2011 [1] oraz PN EN 13237:2005.

oraz spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną stosownie do Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych[2] i Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych[3].

Powyższe względy pozwoliły na produkcję folii niepalnych i antystatycznych pod handlową nazwą „Folia górnicza UN antistat” przeznaczonej do profesjonalnego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych samodzielnie lub jako element konstrukcji innych wyrobów, a w szczególności:

 • wykładki nad obudowę wyrobisk chodników podziemnych;
 • wypełnienia pustych przestrzeni stropów za obudową wyrobisk chodnikowych;
 • do wykonywania pasów podsadzkowych w wyrobiskach eksploatacyjnych –
 • ścianach w celu utrzymania chodników przyścianowych dla zabezpieczenia przed
 • zniszczeniem;
 • do wypełniania pustych przestrzeni w stropie w celu zabezpieczenia tych miejsc przed gromadzeniem się metanu;
 • do owijania rurociągów, instalacji i przewodów pod ziemią.
 • wygradzanie miejsc zagrożenia pożarowego i wybuchowego (zakłady chemiczne, stacje paliwowe…)

Dodatkowo Śląski Uniwersytet Medyczny dokonał oceny toksyczności i szkodliwości folii polietylenowej pod nazwą handlową „Folia górnicza UN-antistat”, która w oparciu o stosowne badania stwierdza, że „Folia górnicza UN antistat” nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających klasyfikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Nie stwarza zagrożenia w wyrobisku górniczym i nie wpływa w sposób istotny na środowisko pracy”. „Folia górnicza UN antistat’ jako tworzywo sztuczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych[4], a przede wszystkim wymóg „nietoksyczności” o którym mowa w § 360 tego Rozporządzenia.

Powyższe wyniki uzyskaliśmy po wielu latach współpracy: z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, firmami zachodnimi oraz badań, doświadczeń i prób prowadzonych w ramach realizacji projektu: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tkanina powlekana niepalna i antystatyczna

Tkanina powlekana niepalna i antystatyczna do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego

Tkaniny wentylacyjne przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem spełniają wymagane warunki techniczno-użytkowe w szczególności określone w aktach prawnych[1].

ZASTOSOWANIE – w wielu branżach i przemysłach, w szczególności:

Górnictwo:

 • Tkanina lutniowa, wentylacyjna, włóknina powlekana, folia lub włóknina podsadzkowa, folia wentylacyjna, tkanina ognioodporna i antystatyczna, folie górnicze, wykonywanie tam, przegród i przesłon wentylacyjnych i zaporowych uszczelniających, wykładanie ociosów w celach izolacyjnych, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Elektronika i Technika:

 • Tkanina powlekana o właściwościach antystatycznych dedykowana jest w szczególności, do pakowania urządzeń elektronicznych i ich elementów lub elektroniki motoryzacyjnej.
 • Tkaniny powlekane niepalną warstwą polimerową mogą być stosowane w szczególności jako kurtyny do wyznaczania stref zagrożenia pożarowego, prowadzenia prac remontowych, spawalniczych, a także do zabezpieczenia (osłonięcia) rusztowań wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Przemysł budowlany:

 • Tkaniny powlekane o właściwościach niepalnych mogą być stosowane do ochrony konstrukcji dachu jak również izolacji przed wilgocią. Folia paroizolacyjna powlekana trójwarstwowa jest niezwykle wytrzymała może być stosowana w budownictwie do wspomagania izolacji i jej podtrzymywania. Stanowi również izolację i zabezpieczenie przed wiatrem i hałasem.
 • Folie i tkaniny dachowe, folie i tkaniny powlekane podsadzkowe, warstwy paroprzepuszczalne w pokryciach dachowych i konstrukcjach ścian, folie i tkaniny powlekane izolacyjne…
 • Wygradzanie miejsc prowadzenia robót zagrożonych pożarem lub wybuchem (zakłady chemiczne, stacje benzynowe, paliwowe…).

Przemysł motoryzacyjny, meblarski:

 • Tkaniny i włókniny powlekane substancją polimerową o właściwościach niepalnych lub antystatycznych mogą być stosowane jako elementy tapicerskie, wykańczania wnętrz pojazdów, wykładziny, powłoki okryciowe lub plandeki, do wykładania kontenerów zabezpieczających produkty przemysłu motoryzacyjnego lub elektroniki motoryzacyjnej.

Przemysł poligraficzny: materiały laminowane i powlekane.

Przemysł rolno spożywczy:

 • Zastosowanie w branży pieczarkarskiej, maty do podłoża pod uprawę pieczarek, osłony szklarniowe…

Tkanina górnicza – przeznaczona jest przeznaczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem, pożarem, w szczególności przy pracach związanych z uszczelnianiem, wentylacją, przegrodami i kanałami wentylacyjnymi.

Tkanina górnicza – może być stosowana do kontaktu ze środkami chemicznymi także żrącymi (kwasy i zasady) oraz mineralnymi, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne – jest wobec wymienionych substancji obojętna.

Tkanina górnicza – może być stosowana do produkcji rękawów i worków, w tym również typu big – bag, a także do zabezpieczeń ochronnych lub jako materiał opakowaniowy.

Tkanina górnicza – może być mocowana do elementów metalowych, drewnianych, plastikowych i innych w dowolny sposób, bez potrzeby jej uziemiania.

Tkaninę powlekaną uzyskuje się w naszej firmie poprzez jedno lub dwustronne pokrycie materiału bazowego np. włókniny, dzianiny, tkaniny itp. materiałów warstwami odpowiedniej kompozycji polimerowej, której głównym składnikiem jest LDPE.

Proces ten pozwala na uzyskanie wyrobu o szczególnych właściwościach fizykochemicznych i technicznych, dzięki czemu może być stosowany także w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Folia i tkaniny powlekane mogą mieć odpowiednio modyfikowane powierzchnie w szczególności pod względem oporności powierzchniowej, starzenia, wytrzymałości na ścieranie, rozrywanie, wydłużanie, elastyczności, odporności na wodę, ogień, promieniowanie UV, sole, kwasy, zasady itd.

Niskie opory przepływu dzięki gładkości powierzchni tego produktu pozwalają na stosowanie go do tłoczenia mediów w tym płynów lub powietrza także w podziemnych wyrobiskach górniczych do wykonywania lutni.

Folie i tkaniny powlekane mogą być stosowane w różnych konfiguracjach, jako: rękawy lub taśmy, mogą być również drukowane, zgrzewane, szyte lub klejone.
Ewentualne zabrudzenia łatwo zmywać wodą w temp. do 400C.

 • Szerokość tkanin i włóknin powlekanych: od 150 – 200 cm, z możliwością konfekcjonowania np. na dowolne szerokości: 50, 100, 120, 150, 165cm.
 • Grubość włóknin powlekanych: od 0,2 – 1mm.
 • Ciężar rolki włókniny powlekanej: tkanina i włóknina powlekana może być wytwarzana o dowolnej długości na rolce i ciężarze rolki uzgodnionym z Odbiorcą.
 • Deklarowane właściwości odnośnie antystatyczności lub niepalności produktów są permanentne (trwałe).
 • Rezystancja powierzchniowa uzgodniona z Odbiorcą, w zależności od przeznaczenia produktu.
 • Rezystancja powierzchniowa dla wyrobów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub w podziemnych wyrobiskach górniczych: <1*109
 • Indeks tlenowy > 28%, czas palenia i żarzenia: 0 sek.
 • Produkt nie zawiera klejów, rozcieńczalników, metali ciężkich, jest wodoodporny i nadaje się do recyclingu.
 • Produkt może być wprowadzany do obrotu – w tym stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – na podstawie uzyskanego przez Producenta Certyfikatu na znak bezpieczeństwa B wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną.
 • Wyroby posiadają również Deklarację Zgodności Producenta, a także świadectwo jakości potwierdzające jakość i właściwości produktu.

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011, nr 163, poz. 981; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2006, nr 124, poz. 863; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2002.139.1169, ze zm., Dz.U.2010, nr 126, poz. 855, w szczególności § 216 u. 1, §  360.

Kontakt

PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1
NIP: 888-000-41-28
Regon: 910010072
KRS: 0000468224

tel: 054 237-66-66 (od 7-15-tej),   fax: 54 237 66 99

Biuro handlowe:
ania@pakpoland.pl – zapytania, oferty, zamówienia
firma@pakpoland.pl

tel. 54 237 66 70 (od 7-15-tej),  fax: 54 237 66 99

Zarząd firmy:
pl@pakpoland.pl
szef@pakpoland.pl – Prezes zarządu
marta@pakpoland.pl –  Prokurent – Z-ca Prezesa ds. Organizacji i Rozwoju
biuro@pakpoland.pl

Akwizycja:
violetta@pakpoland.pl – akwizycja